תערוכה

כל העיר 6.10.95
מאת ניר אלון

המכנה המשותף לחמש התערוכות החדשות בביתהאומנים הוא שקיפות הקור הפנימי שמפעיל כל אחד מהיוצרים. במובן זה, מדובר במעין תערוכה קבוצתית.

התערוכה השלישית היא של מירה חרמונילוין (אצרה נלה קסוטו), תערוכת ציור מדודה ומדויקת. ציורים של ספק אישה ספק ילדה, באופן פרונטאלי ועל רקע כמעט אחיד. גם כאן יש הסטות קלות ומוצנעות היוצרות זרימה מעניינת לאורך הזמן. התערוכה מושכת בעיקר עקב תחושה של אהבה אמיתית למעשה הציור. מבט ראשון בהחלט מטעה במקרה זה. האמנית יוצרת סיטואציה שדורשת מידה לא מבוטלת של סבלנות מן הצופה. היא דורשת התייחדות. שווה להתעכב עוד כמה שניות לפני כל ציור.