מבט אשלייתי בתערוכתה של מירה חרמוני תשעה ציורי שמן

ירושלים, 6.10.95
מאת מרים יזרעאל

גדולים, אחידים בגוניהם הקלסטרופוביים שממוקמים בהם דימויים אנושיים בחלל פנים דחוס ומאוים. בדרך כלל מדובר בדיוקנאות ילדים, שידיהם הדקיקות מצביעות על חוסר אונים. באחת העבודות מוצגת מזוודה, המאזכרת, בהקשר הקלסטרופובי, מצב של פליטות ועקירה. בעבודה היחידה שבה מתאפשר לכאורה מבט החוצה, מסתבר שאין זה אלא מבט אשלייתי שנוצר באמצעות כן ציור המתעתע בעין והמבטיח חוץ שאינו קיים.

כל התערוכה, אם כן, מתמקדת בדמויות הכלואות בחללי פנים שחרדת דייריהם משתקפות במראות החלל האופף אותם. הצמצום במספר העבודות ובסגנון העבודה המגובש, אף שאינם מבשרים חדשנות – וממשיכים במובן מסוים סגנון אקספרסיוניסטי בנוסח אסכולת פריס, הם בכל זאת שלב חדש ובשל עבור חרמוני.